Obilježava se Dan roda – projektom očuvanja obuhvaćeno 670 gnijezda roda u 12 županija

Obilježava se Dan roda – projektom očuvanja obuhvaćeno 670 gnijezda roda u 12 županija

‘Hrvatska je po bioraznolikosti jedna od najbogatijih europskih država. Naš je zadatak zaštititi i sačuvati biološku raznolikost za nas i generacije koje dolaze. Među vrstama čiji je opstanak neraskidivo vezan uz čovjeka su i bijele rode koje savijaju svoja gnijezda na krovovima kuća. Stoga i ove godine provodimo projekt sufinanciranja očuvanja gnijezda bijelih roda vrijedan 469.000 kuna, a njime je obuhvaćeno 670 gnijezda u 12 županija’ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović povodom današnjeg obilježavanja Dana roda.
Dan roda u Hrvatskoj se obilježava 24. kolovoza s ciljem jačanja svijesti u javnosti o važnosti zaštite ove zaštićene ptičje vrste.
Bijele rode gnijezde se na krovovima kuća, štagljevima, na stupovima, a hrane na poljoprivrednim površinama. Stoga i njihov opstanak značajno ovisi o načinu života na selu.
Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već osmu godinu zaredom provode projekt ‘Zaštite i očuvanja bijele rode’ čiji je glavni cilj očuvanje bijele rode te očuvanje sela i prostora u kojima obitavaju rode.
Vlasnicima objekata na čijim se krovovima nalaze gnijezda bijelih roda isplaćuje se naknada u visini od 700 kuna po gnijezdu za očuvanje prostora i biološke raznolikosti od čega je udio sufinanciranja Fonda 50% dok preostalih 50% iznosa snose županije.
Ove godine u projekt je prijavljeno 670 gnijezda na području 12 županija. Ukupna vrijednost projekta je 469.000 kuna, od čega je udio Fonda za zaštitu okolia i energetsku učinkovitost 234.500 kuna.
Najveći broj gnijezda roda, njih 230, nalazi se na području Sisačko-moslavačke županije. Sa 120 gnijezda slijedi Zagrebačka županija te Brodsko-posavska županija u kojoj je 80 gnijezda roda.

Podijeli na FB