Obavijest obveznicima fiskalizacije i proizvođačima programskih rješenja – objava nove verzije tehničke specifikacije fiskalizacije (v1.5)

Obavijest obveznicima fiskalizacije i proizvođačima programskih rješenja – objava nove verzije tehničke specifikacije fiskalizacije (v1.5)

FiskalizacijaSukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 115/16) počevši od 1. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije su dužni dostavljati podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja isključivo korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).

Obveznici fiskalizacije koji su podatke o poslovnim prostorima dostavili putem XML poruke iz korisničke aplikacije/sustava zaključno s 30.lipnjom 2017. godine, dužni su ih sukladno Zakonu, potvrditi putem servisa ePorezna u razdoblju od 1. srpnja do 31. srpnja 2017. godine te prilikom potvrde poslovnih prostora prijaviti i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja te djelatnostima koje obavljaju u pojedinom poslovnom prostoru.
Obveznici fiskalizacije koji tek od 1. srpnja 2017. godine počinju izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja dužni su prije slanja prvog računa, također putem servisa ePorezna dostaviti podatke o poslovnim prostorima.

Ukratko, od 1. srpnja 2017. godine, poslovni prostori fiskalizacije se više neće moći prijavljivati putem postojećeg servisa slanjem XML poruka iz korisničke aplikacije/sustava u sustav fiskalizacije, već samo putem servisa ePorezna.

Sukladno tome, objavljujemo novu verziju tehničke specifikacije fiskalizacije (verzija 1.5):FiskalizacijaWEB koja počinje vrijediti od 1. srpnja 2017. godine. Do tada vrijedi postojeća verzija tehničke specifikacije (verzija 1.4).

Preporučamo obveznicima fiskalizacije i proizvođačima programskih rješenja da provjere rad korisničkih aplikacija/sustava te u slučaju potrebe naprave prilagodbu programa kako bi obveznici od 1. srpnja 2017. godine mogli fiskalizirati račune bez prethodne prijave poslovnog prostora iz korisničke aplikacije/sustava, obzirom da će obveznici poslovne prostore od tada prijavljivati putem servisa ePorezna.

Iznimno, obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici ePorezne, navedene podatke dostavljaju putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave na ovjeru počevši od 1. srpnja 2017. godine, a najkasnije prije slanja prvog računa.

Uvezana knjiga računa, koja se ovjerava u Poreznoj upravi može se i dalje koristiti samo u slučaju kvara naplatnog uređaja, odnosno uslijed nemogućnosti uspostave Internet veze s Poreznom upravom.

Podijeli na FB