Obavijest o postupku povrata poreza na dohodak

Obavijest o postupku povrata poreza na dohodak

​Skrećemo pažnju da prema članku 48. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18 i 121/19) godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik koji u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz čla​nka 29. toga Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se doho​dak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 30. do 35.​ toga Zakona odnosno koji dohodak utvrđuju na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija.​

Sukladno članku 46. stavku 8. Zakona o porezu na dohodak, ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja platio veći predujam od poreza na dohodak utvrđenog rješenjem, više plaćeni porez vraća se poreznom obvezniku. Iznimno, poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29.  Zakona o porezu na dohodak i poreznim obveznicima koji dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 30. – 35.​​ toga Zakona, više plaćeni porez vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u predujam za iduće razdoblje.

 Slijedom navedenoga porezni obveznik koji je tijekom poreznog razdoblja obavljao neku samostalnu djelatnost dužan je podnijeti prijavu poreza na dohodak, a ukoliko se u godišnjem obračunu, temljem podnesene porezne prijave utvrdi više plaćeni porez, povrat poreza izvršit će se na njegov zahtjev.
 
Stoga podsjećamo porezne obveznike koji obavljaju neku samostalnu djelatnost odnosno koji dohodak utvrđuju na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija ukoliko na temelju podnesene godišnje porezne prijave žele  ostvariti pravo na povrat preplaćenog poreza da prema dosadašnjoj praksi podnesu zahtjev za povrat poreza.​
Podijeli na FB