Novi uvjeti sezonskih sniženja

Novi uvjeti sezonskih sniženja

Pravilnikom o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja od 16. prosinca 2015. opisani se uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja koje je omogućeno dva puta godišnje.

Prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji smatra se posebnim oblikom prodaje. Takav način prodaje obuhvaća između ostalog akcijsku prodaju, sezonsko sniženje, rasprodaju, popust, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje. Ako trgovac, kao poseban uvjet prodaje, odobrava popust za pojedine proizvode, tada je trgovac dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti cijenu, kao što se ističe prilikom posebnih oblika prodaje.

Zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca
Ljetno sezonsko sniženje započinje od 1. srpnja
Sezonsko sniženje može trajati najdulje 60 dana, računajući od navedenih datuma. U okviru sezonskog sniženja, redovna cijena i nova snižena cijena iskazuju se jasno, vidljivo i čitljivo. Ukoliko u navedenom razdoblju nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha. Navedenu prodaju nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje.

Podsjećamo na odredbe Zakona o zaštiti potrošača:

Akcijska prodaja

Akcijska prodaja je prodaja određene količine proizvoda jednog proizvođača u određeno vrijeme na određenom mjestu, i to po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovitoj prodaji. Proizvod mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen riječima »akcija« ili »akcijska prodaja«.

Sniženje i rasprodaja

Proizvod koji se prodaje na sniženju, odnosno rasprodaji mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen cijenom prije i cijenom nakon sniženja, odnosno tijekom rasprodaje. Ako je postotak sniženja cijena objavljen u rasponu, najveći postotak sniženja na početku sniženja, odnosno rasprodaje, mora se odnositi na najmanje jednu petinu svih proizvoda na sniženju, odnosno 20%.

Rasprodajom smatra se prodaja robe po sniženoj cijeni u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u prodajnom objektu i prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca.

Sniženjem smatra se prodaja robe po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, prodaja proizvoda s greškom, prigodna sajamska prodaja u okviru sajamske priredbe i stalna prodaja po sniženim cijenama u specijaliziranim prodavaonicama, bez obzira na razloge sniženja cijene. Proizvod koji je na sniženju, odnosno rasprodaji jer mu istječe rok uporabe mora dodatno imati jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe.

Proizvod s greškom

Ako trgovac prodaje proizvod koji ima grešku, mora takav proizvod fizički odvojiti od ostalih proizvoda i jasno, vidljivo i čitljivo obilježiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je riječ o prodaji proizvoda s greškom te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.

Kupci prilikom kupuje na sniženju, rasprodaji ili akcijskoj prodaji imaju ista prava kao u redovitoj prodaji.

Podijeli na FB