Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017.

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. g. (Narodne novine 2/2017).:Nove_osnovice_za_obračun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_za_2017

Podijeli na FB