Nove isplatne liste plaća i naknade plaća

Nove isplatne liste plaća i naknade plaća

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 32/15.) utvrđeni su novi obrasci o obračunu isplaćene plaće (obrazac IP1), obrazac obračuna neisplaćene plaće i naknade plaće (obrazac NP1).

Na temelju odredaba novog Pravilnika, poslodavci su obvezni najkasnije do 1. srpnja 2015. godine uskladiti svoje obračunske isprave s odredbama novoga Pravilnika.

To znači da će se plaća za lipanj koja se isplaćuje u srpnju trebati iskazati na obrascu IP1 odnosno neisplaćena plaća na obrascu NP1.

U slučaju djelomično isplaćene plaće poslodavci su obvezni izdati dvije isplatne liste.

Jedna isplatna lista iskazuje podatke o plaći koja je isplaćena dok druga isplatna lista iskazuje podatke o plaći koja po dospijeću nije isplaćena. Isto vrijedi i za isplate otpremnine.

Podijeli na FB