Nastupite na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu!

Nastupite na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu!

Hrvatska obrtnička komora organizira i financijski podupire nastup članova na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji će se održati od 13. do 19. svibnja.

Komora sufinancira izlagačima 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora.

Riječ je o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga. Tako je prošle godine na sajmu nastupilo 1.507 izlagača iz 60 zemalja na izložbenoj površini od preko 49 tisuća kvadratnih metara. Prema podacima organizatora, sajam je obišlo 125 tisuća posjetitelja, što govori o značaju ovoga sajma.

Podaci o sajmu i uvjetima nastupa u 2017. godini:

Naziv sajma: 84. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2017., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija; www.sajam.net

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, za članove HOK-a iznosi 140,00 EUR/m2.

Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi HOK-a iznosi 280,00 EUR/m2.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po principu «ključ u ruke».

Uz izložbeni prostor uređen prema vlastitim potrebama, svaki izlagač dobiva i dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb –Novi Sad –Zagreb i postavu na štandu.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu.

Prilikom prijave nastupa izlagači trebaju dostaviti:

1) prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,

2) podatke o robi koja se šalje na sajam,

3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA: 6. travnja 2017. ili do popune izložbenog prostora

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba nije osigurana te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti, treba je osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište i dužan je pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru, g. Draženu Horvatu na broj telefona: 01/48 06 650, e-mail: drazen.horvat@hok.hr i hok@hok.hr .

Podijeli na FB