Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa​​ te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini

Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa​​ te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini

Narodne novine’, ​br. 13/23​

Na snazi i primjenjuje se od 04. veljače 2023.:  ovdje​.

Podijeli na FB