Naplata zahoda za goste u ugostiteljskim objektima

Naplata zahoda za goste u ugostiteljskim objektima

Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, dostavilo je pojašnjenje vezano za naplatu zahoda u ugostiteljskim objektima.

S obzirom na predstojeću turističku sezonu u kojoj će turistički inspektori Ministarstva turizma u suradnji s djelatnicima Ministarstva financija – Carinske uprave obavljati pojačane inspekcijske nadzore u ugostiteljskim objektima uz važnije prometnice, a zbog učestalih pritužbi gostiju na urednost i čistoću zahoda za goste, kao i da im se u nekim ugostiteljskim objektima naplaćuje korištenje zahoda za goste, a u cilju zajedničke suradnje, Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije navodi:

Odredbama članka 46. do 51. Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina”Restorani”, “Barovi”, “Catering objekti” i “Objekti jednostavnih usluga” (NN 82/07, · 82/09, . 75/12, 69/13. i 150/14.· u daljnjem tekstu: Pravilnik), propisani su opći minimalni uvjeti glede zahoda za goste u ugostiteljskim objektima, koje turistički inspektori kontroliraju u inspekcijskim nadzorima.

Stoga, ukoliko ugostiteljski objekt koji posluje u određenoj vrsti. mora imati zahod za goste, i isti je obuhvaćen rješenjem o minimalnim uvjetima nadležnog ureda (npr. vrsta restoran, caffe bar i dr.), tada ugostitelj gostima tog ugostiteljskog objekta ne smije naplaćivati korištenje zahoda, jer bez navedenog zahoda ugostitelj ne bi mogao poslovati u toj vrsti, odnosno ne bi mogao ni ispunjavati minimalne uvjete.

Iz Ministarstva napominju, da ukoliko turistički inspektor u inspekcijskom nadzoru ugostiteljskog objekta utvrdi da je gostu koji je konzumirao ugostiteljske usluge u tome objektu naplaćeno korištenje zahoda za goste, a koji je obuhvaćen rješenjem o ispunjavanju minimalnih uvjeta sukladno Pravilniku, turistički inspektor će u tom slučaju poduzeti propisane mjere prema ugostitelju.

Međutim, s obzirom da u ugostiteljske objekte, posebno uz važnije prometnice, često svraćaju i turisti koji nisu gosti ugostiteljskog objekta i ne žele konzumirati ugostiteljske usluge, već žele samo koristiti zahod za goste, mnogi ugostitelji naplaćuju korištenje zahoda takvim turistima.

Ukoliko ugostitelji žele naplaćivati korištenje zahoda za goste turistima koji nisu gosti tog ugostiteljskog objekta, tada ugostitelji moraju biti registrirani za “Razred – 96.09. Ostale osobne uslužne djelatnosti d.n.” prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/07. i 72/07.) – Područje S – Ostale uslužne djelatnosti”, i izdavati račune za korištenje zahoda sukladno poreznim propisima, jer u suprotnom podliježu mjerama propisanim Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/11.), a koji kontroliraju djelatnici Carinske uprave Ministarstva financija.

Podijeli na FB