Najava konferencije povodom Svjetskog dana zaštite prava potrošača

Najava konferencije povodom Svjetskog dana zaštite prava potrošača

Ministarstvo gospodarstva i Europski potrošački centar Hrvatska organiziraju konferenciju povodom Svjetskog dana zaštite prava potrošača pod imenom
„Novi trendovi u rješavanju potrošačkih sporova“, 2. ožujka 2016. godine u Zagrebu, s početkom u 9:30 sati.

Na konferenciji će kao uvodničari i panelisti sudjelovati i predstavnici Hrvatske obrtničke komore.

Hrvatska obrtnička komora kao jedan od zakonskih nositelja zaštite potrošača sudjelovala je preko svojeg predstavnika iz Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u u izradi novog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova koji je u postupku donošenja. Novi Zakon predstavlja implementaciju EU direktive 2013/11/EU o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i te djelomično prenosi Uredbu 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova. Po donošenju Zakona Ministarstvo gospodarstva RH notificirati će tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja će udovoljavati utvrđenim kriterijima. Sud časti HOK-a i Centar za mirenje pri HOK-u prijaviti će se za notifikaciju MINGO-u RH te zatim i Europskoj komisiji. Konferencija je interesantna jer će se sudionicima približiti alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji će sada biti usklađeno sa pravilima EU.

Zato pozivamo sve zainteresirane a posebno ovlaštene djelatnike koji provode prethodne postupke mirenja i organiziranja rada prvostupanjskih vijeća Suda časti HOK-a kao i članove vijeća Suda časti HOK-a da se odazovu ovom pozivu i svojim pitanjima doprinesu kvalitetnijem radu ove konferencije.

Program i informacije vezane uz sudjelovanje na konferenciji Ministarstvo gospodarstva RH će dostaviti uskoro te ćemo Vam ih proslijediti naknadno.

U nastavku slijedi najava konferencije koju je dostavilo ministarstvo:

Alternativno rješavanje sporova nudi jednostavno, učinkovito, brzo i jeftino izvansudsko rješavanje sporova između potrošača i trgovaca. Međutim, ARPS nije ispravno uspostavljen i ne djeluje zadovoljavajuće u svim geografskim područjima ili poslovnim sektorima u Uniji. Potrošači i trgovci još uvijek nisu upoznati s postojećim izvansudskim mehanizmima pravne zaštite, a samo mali postotak građana zna kako podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Stoga, da bi potrošači iskoristili puni potencijal unutarnjeg tržišta, Direktivom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova predviđeno je da zemlje članice moraju osigurati da alternativno rješavanje sporova bude dostupno za sve vrste domaćih i prekograničnih sporova koji su obuhvaćeni ovom Direktivom. Osim toga, tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova biti će obvezna ispunjavati ujednačene kriterije u pogledu kvalitete koji vrijede diljem Unije, kao što su, primjerice, neovisnost, nepristranost, brzina postupanja, ekonomičnost i slično.

Nadalje, mogućnost traženja jednostavnog i jeftinog rješenja sporova može potaknuti povjerenje potrošača i trgovaca u jedinstveno digitalno tržište. Potrošači i trgovci, međutim, još uvijek se suočavaju s preprekama za pronalaženje izvansudskih rješenja svojih sporova nastalih iz prekograničnih on-line transakcija. Stoga takvi sporovi trenutačno često ostaju neriješeni. Upravo kako bi se premostile navedene prepreke, on-line rješavanje potrošačkih sporova nudi jednostavno, učinkovito, brzo i jeftino izvansudsko rješenje sporova koji nastaju iz prekograničnih on-line transakcija. Uredba o on line rješavanju potrošačkih sporova primjenjivat će se na alternativno rješavanje sporova koje su pokrenuli potrošači s prebivalištem u Europskoj uniji protiv trgovaca sa sjedištem u Uniji na način da se prijedlog za alternativno rješavanje spora podnosi putem Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova – interaktivne web stranice gdje potrošači mogu na brz, besplatan i jednostavan način elektronskim putem priložiti pritužbu i prateću dokumentaciju.

Slijedom navedenog,osiguravanjem pristupa jednostavnim, učinkovitim, brzim i jeftinim načinima rješavanja domaćih i prekograničnih on-line i offline potrošačkih sporova doprinijet će povećanju povjerenja trgovaca i potrošača u jedinstveno tržište, što će u imati učinak na gospodarstvo u cjelini, povećanjem domaćih i prekograničnih transakcija.

Podijeli na FB