MUP odgovor – vozačke dozvole neće se zadržavati do izdavanja novih, primjena od 15. lipnja 2016.

MUP odgovor – vozačke dozvole neće se zadržavati do izdavanja novih, primjena od 15. lipnja 2016.

Obavješćujemo Vas da je Ministarstvo unutarnjih poslova na inicijativu HUP-a s 15. lipnja 2016. godine izmijenilo postupak izdavanja vozačkih dozvola za vozače na način da se u slučaju kada vozač podnese zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole, podnositelju zahtjeva ne oduzima i ne poništava obrazac postojeće HR vozačke dozvole ukoliko joj nije istekao rok važenja, sve do preuzimanja nove vozačke dozvole.

Naime, prema Pravilniku o vozačkim dozvolama dosadašnja je procedura izmjena vozačkih dozvola bila otežavajuća za rad profesionalnih vozača koji obavljaju međunarodni prijevoz, jer u drugim državama nisu mogli koristiti potvrdu o podnesenom zahtjevu kao zamjenu za vozačku dozvolu. Stoga je za mogućnost obavljanja redovitog poslovanja i rada vozača za poduzetnike jedina mogućnost bila izdavanje dozvola po žurnom postupku, koji u većini slučajeva nije bio odgovarajući zbog povećanih troškova istoga (450,00 kn) i isključive mogućnosti da se to obavi u Zagrebu.

HUP je stoga pokrenuo predmetnu inicijativu i ukazao na problem i negativne posljedice koje poduzetnici trpe zbog zadržavanja vozačkih dozvola profesionalnim vozačima prilikom izmjena iste na 3 tjedna, čime nisu u mogućnosti obavljati svoje poslovanje izvan Republike Hrvatske što je bilo posebice veliko ograničenje za poduzetnike u međunarodnom prijevozu.

Temeljem usvojenog prijedloga HUP-a i izmjena u proceduri izdavanja novih vozačkih dozvola, vozačke dozvole neće se više zadržavati do izdavanja novih čime je omogućeno nesmetano obavljanje posla vozačima i njihovim poslodavcima.

Iz odgovora MUP-a u privitku izdvajamo:

“Kako bi se vozačima omogućilo nesmetano upravljanje vozilom u prometu i izvan granica Republike Hrvatske, poduzete su određene mjere te smo izvijestili sve policijske uprave, odnosno policijske postaje u sastavu ovog Ministarstva da se počevši od 15.06.2016. godine postupa na način da se u slučaju kada vozač podnese zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole, podnositelju zahtjeva ne oduzima i ne poništava obrazac postojeće HR vozačke dozvole ukoliko joj nije istekao rok važenja, sve do preuzimanja nove vozačke dozvole. Pritom vozač u Republici Hrvatskoj za upravljanje vozilima u Hrvatskoj treba koristiti isključivo potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje nove vozačke dozvole…”
Hrvatski prijevoznik

Podijeli na FB