Mesnice, mljekomati i jajomati što prije se trebaju registrirati u Ministarstvu poljoprivrede

Mesnice, mljekomati i jajomati što prije se trebaju registrirati u Ministarstvu poljoprivrede

Maloprodajni objekti u poslovanju hranom životinjskog podrijetla – mesnice, mljekomati i jajomati te pokretne mesnice i ribarnice, od kolovoza su u nadležnosti veterinarske inspekcije te se u najkraćem roku trebaju registrirati u Ministarstvu poljoprivrede, objavljeno je 5. listopada iz tog Ministarstva.

Kako se navodi u priopćenju, izmjenom Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja i stupanjem na snagu Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, došlo je do promjena nadležnosti u objektima – mesnice (maloprodajni objekt), automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati, jajomati), prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice i ribarnice).

Ti su objekti su od dana stupanja na snagu Pravilnika u kolovozu ove godine, u nadležnosti veterinarske inspekcije.

Stoga iz Ministarstva poljoprivrede obavještavaju sve subjekte u poslovanju s hranom koji su svoje maloprodajne objekte – mesnice, pokretne mesnice i ribarnice, mljekomate, jajomate, registrirali pri Ministarstvu zdravlja, kao i one koji to još nisu učinili, da su dužni, u najkraćem mogućem roku Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede podnijeti zahtjev za registraciju objekta kako bi se ti objekti što prije mogli upisati u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

Iz Ministarstva napominju da je za svaki pojedini objekt potrebno podnijeti poseban zahtjev.

Zahtjevu za registraciju objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla potrebno je priložiti:

presliku obrtnice, izvoda iz registra trgovačkog suda, odnosno za poljoprivredna gospodarstva presliku rješenja o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
upravnu pristojbu u iznosu od 50,00 kuna državnih biljega.
Zahtjev se može predati osobno u pisarnici ili poštom dostaviti na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

SEKTOR VETERINARSKOG JAVNOG ZDRAVSTVA I SIGURNOSTI HRANE

Planinska 2a, 10000 Zagreb

Obrazac Zahtjeva te upute o načinu podnošenja, mogu se naći na web stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane na sljedećoj adresi:

https://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=119

(HINA / HOK)

Podijeli na FB