Legalizirajte bespravno sagrađeni objekt – rok za predaju zahtjeva je 30. lipnja 2018.

Legalizirajte bespravno sagrađeni objekt – rok za predaju zahtjeva je 30. lipnja 2018.

Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu! Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja a samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova. 

Ukoliko imate objekt koji ste sagradili bez valjanih dozvola, do 30. lipnja 2018. godine možete predati zahtjev za njegovo ozakonjenje. Uvjeti ozakonjenja ostaju isti odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi. Detaljnije o postupku legalizacije pročitajte OVDJE 

Tijek rješavanja zahtjeva možete pratiti preko podataka koji se javno objavljuju u Registru izdanih rješenja o izvedenom stanju. Registar se vodi u elektroničkom obliku, u kojem se dnevno ažuriraju podaci koje unose upravni odjeli i Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ).
 

Podsjetimo, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 4. kolovoza 2012. godine. Do 30. lipnja 2013. godine, kada je Zakonom bio određen rok za predaju zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, zaprimljeno je 826.948 zahtjeva. Do danas je izdano 624.308 rješenja po istima ili 75,50 %. Najveći broj zahtjeva riješen je u pojedinim gradskim uredima i to Gradu Dubrovniku, Gradu Vukovaru, Gradu Bjelovaru, Gradu Zagrebu, Gradu Poreču, Gradu Virovitici te Gradu Umagu – svi su riješili preko 90% zaduženih zahtjeva. 

Podijeli na FB