Uslužno zanatstvo

Novim Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/2015) uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti te nadzor nad primjenom. Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan...