Ugostiteljstvo i turizam

Objavom u Narodnom novinama broj, 85/2015. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti stupa na snagu 09. kolovoza 2015. godine. i donosi važne izmjene od kojih izdvajamo: - mogućnost produženja radnog vremena za ugostiteljske objekte od strane lokalne uprave i samouprave; − iz skupina »Restorani« i »Barovi« od...

Hrvatski sabor je 15.07.2015. usvojio novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji u odnosu na važeći zakon donosi promjene koje bi trebale omogućiti kvalitetnije poslovanje u toj djelatnosti i ukupnom turizmu, ističu iz Ministarstva turizma koje je bilo predlagatelj tog zakona. Među važnijim promjenama koje donosi taj...

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s konačnim prijedlogom zakona, javno savjetovanje Dugogodišnja traženja struke, naročito trgovaca i ugostitelja s nizom opetovanih zahtjeva i zaključaka sa susreta i kongresa napokon dolaze u realizaciju. Poštovani, Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 225. sjednici...

Hrvatska obrtnička komora (HOK) i inicijativa „Oslobodimo donacije hrane PDV-a“ u suradnji s Europskim gospodarsko-socijalnim odborom (EGSO) te pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede RH organiziraju stručni okrugli stol „Europski modeli doniranja hrane - iskustva i perspektive za Hrvatsku”. Okrugli stol će biti održan u petak, 19. lipnja...

Osim o interijeru ugostiteljskog objekta, ali i o ljubaznom osoblju, jedna od najznačajnih stvari u resotranu ili kafiću jest jelovnik, tj. meni. Slobodno možemo reći da je meni onaj koji prodaje hranu. Stoga tako treba biti i napisan, jasno i sažeto, no da gostu ponudi sve...

Ova bro{ura }e Vam kao gra|aninu (fizi~koj osobi) objasniti koje su Va{e obveze i prava {to proizlaze iz va`e}ih propisa u vezi s oporezivanjem iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, te kako }ete ispuniti te obveze i ostvariti prava. U odgovorima na naj~e{}e...