KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKE KUĆE

KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKE KUĆE

 Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj i najviše ih je izgrađeno prije 1987. godine te imaju nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju.
 27. ožujka 2014. Vlada Republike Hrvatske donosi Program energetske obnove obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 Cilj je energetski obnoviti obiteljske kuće kako bi se povećala energetska učinkovitost kućanstava, smanjili mjesečni troškovi za energiju i vodu za 30% pa do čak 60% te ukupno poboljšala kvaliteta života.
 Istovremeno, provedba programa uključuje i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka.
 Provedba programa doprinosi čišćem okolišu i ublažavanju klimatskih promjena te donosi direktnu i mjerljivu koristi građanima, gospodarstvu i društvu u cjelini.
IZMJENE Programa Vlade u 2015. godini:
1) OMOGUĆENA PRIJAVA SVIM GRAĐANIMA
Građani se od 2015. godine za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond
2) OBUHVAĆEN VEĆI BROJ KUĆA
Izmijenjena definicija obiteljske kuće u Programu, što je osiguralo sudjelovanje kućama građevinske bruto površine do 600m2 ili s maksimalno 3 stambene jedinice. Ovaj poziv se ne odnosi na zgrade koje imaju upravitelja sukladno prema Zakonu o vlasništvu.
Isključivo za sufinanciranje povećanja toplinske zaštite ovojnice se mogu prijaviti i kuće koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. godine.
3) POJEDNOSTAVLJENA POTREBNA DOKUMENTACIJA I PRIJAVA
Izmijenjen je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14.), kako za radove obnove ne bi bila potrebna izrada glavnog projekta. Umjesto glavnog projekta je uz prijavu potrebno dostaviti potvrdu o provedenom prvom energetskom pregledu, čime se u program uključuju
2
energetski certifikatori. Međutim, to se ne odnosi na projekte ugradnje sustava s fotonaponski pretvaračima – za njih je i dalje potrebno dostaviti glavni projekt s troškovnikom.
1. ŠTO FOND SUFINANCIRA?
A. Mjere energetske učinkovitosti
 zamjena vanjske stolarije (koeficijenta prolaska topline ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za kontinentalnu Hrvatsku te ≤1,6 za komplet i ≤1,1 za staklo za primorsku Hrvatsku)
 povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice na koeficijent prolaska topline U(W/m2K): ≤0,20 za kontinentalnu Hrvatsku (≤0,25 za primorsku Hrvatsku) za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži); 0,25 za kontinentalnu Hrvatsku (≤0,40 za primorsku Hrvatsku) za vanjski zid grijanog prostora; ≤0,25 za kontinentalnu Hrvatsku (≤0,45 za primorsku Hrvatsku) za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora
 ugradnja novog sustava s plinskim kondenzacijskim kotlom za povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja
Moguće je ostvariti sufinanciranje jedne, dvije ili sve tri mjere energetske učinkovitosti.
B. Korištenje obnovljivih izvora energije
 ugradnja sustava sa sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektori) za grijanje potrošne vode ili potrošne vode i prostora stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%
 ugradnja sustava s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva stupnja korisnog djelovanja najmanje 85%,
 ugradnja sustava s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje A energetske klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda (COP≥3,2, EER≥3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, EER≥5,05) uz GWP≤ 2150.
3
 ugradnja sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, u samostalnom ili mrežnom radu
Moguće je ostvariti sufinanciranje jedne mjere obnovljivih izvora energije.
*Izvođači su dužni korisniku odobriti jamstveni rok za radove najmanje 2 godine!
:VodičVODIC Kako do sredstava za energetsku obnovu kuca 2015
:LetakLetak_FZOEU_primjer_18

Podijeli na FB