JAVNI POZIV_SHEMA ŠKOLSLOG VOĆA I POVRĆA

JAVNI POZIV_SHEMA ŠKOLSLOG VOĆA I POVRĆA

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća (Narodne novine broj 47/15) Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala

JAVNI POZIV ZA ODABIR DOBAVLJAČA VOĆA I POVRĆA U OKVIRU SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA.

Javni poziv je objavljen u Narodnim novinama broj 49/15. od 06. svibnja 2015. godine.

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi mjeru Shema školskog voća i povrća kao mjeru koja treba pridonijeti povećanju potrošnje voća i povrća kod učenika u osnovnim školama. U Mjeru su uključeni učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola na području Republike Hrvatske.

Mjera će se provoditi jednako na čitavom teritoriju Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine.

Agencija za plaćanja će odabrati i odobriti dobavljače (pravne ili fizičke osobe koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Mjeri) i isplatiti odobrenim dobavljačima potporu za prihvatljive troškove za voće i povrće franco škola.

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju dobavljači koji su pravne ili fizičke osobe, u sustavu PDV-a, a koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Mjeri.

Rok za podnošenje prijava je 20. 5. 2015.

Svaka prijava se dostavlja u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja prijave napisanom na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269/d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Javni poziv za odabir dobavljača za isporuku voća i povrća školama«.

Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) najkasnije 30. svibnja 2015. objavit će se:
– popis dobavljača koji ispunjavaju uvjete javnog poziva;
– popis škola koje mogu sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća s brojem učenika po školi;
– procijenjeni iznos potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća.

Podijeli na FB