Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba ZA KULTURNE, SPORTSKE I OSTALE AKTIVNOSTI

Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba ZA KULTURNE, SPORTSKE I OSTALE AKTIVNOSTI

Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba ZA KULTURNE, SPORTSKE I OSTALE AKTIVNOSTI

Podijeli na FB