Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019.

Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019.

 12.06.2019.

Tekst Javnog natječaja za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019.
Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/18)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/19)
 
Natječajna dokumentacija:
Uputa o pravima ispitanika u odnosu na osobne podatke
 
Obrasci za prijavu:
Obrazac prijave
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 
Napomena:
Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja i potvrda Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. o nepostojanju dugovanja prema Gradu Zagrebu koji se prilažu uz prijavu ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave.
Podijeli na FB