Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019.

16.09.2019.

JAVNI NATJEČAJ RASPISUJE SE ZA AKTIVNOSTI:
 
1. sudjelovanje na promotivnim manifestacijama – sajmovi, natjecanja, izložbe i dr.
– NA OBRASCU PRIJAVE DPMVPROM POPUNITI TOČKE 1, 2 I 5 – LIJEVU KOLONU (ZA SUDJELOVANJE NA PROMOTIVNIM MANIFESTACIJAMA).
ROK: 11. listopada 2019.
 
2. promotivne i marketinške aktivnosti
– NA OBRASCU PRIJAVE DPMVPROM POPUNITI TOČKE 1, 3 I 5 – LIJEVU KOLONU (ZA PROMOTIVNE I MARKETINŠKE AKTIVNOSTI).
ROK: 11. listopada 2019.
 
3. organizacija promotivnih i promotivno-prodajnih manifestacija
– NA OBRASCU PRIJAVE DPMVPROM POPUNITI TOČKE 1, 4 i 5 – DESNU KOLONU (ZA ORGANIZACIJU PROMOTIVNIH I PROMOTIVNO-PRODAJNIH MANIFESTACIJA).
ROK: 23. rujna 2019.
 
OPG registriran za dopunsku djelatnost, ukoliko je tijekom 2019. sudjelovao na promotivnim manifestacijama, obavljao promotivne i marketinške aktivnosti, te organizirao manifestaciju na svom gospodarstvu, može podnijeti zahtjev za sve tri aktivnosti na istom obrascu i takvo gospodarstvo POPUNJAVA SVA POLJA OBRASCA DPMVPROM.

Tekst Javnog natječaja za dodjelu potpore male vrijednosti za promociju poljoprivrednih proizvoda u 2019.
Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/18)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/19)
 
Natječajna dokumentacija:
Uputa o pravima ispitanika u odnosu na osobne podatke
 
Obrasci za prijavu:
Obrazac prijave 
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 
Napomena:
Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja i potvrda Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o. o nepostojanju dugovanja prema Gradu Zagrebu koji se prilažu uz prijavu ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Podijeli na FB
/ Novosti, Poticaji