Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Javni natječaj
za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i
proizvodnih obrtničkih djelatnosti

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 25/13, 22/14 i 2/15) u dijelu vezanom za Mjeru 1.2. Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.
Obavijest o objavi Javnog natječaja objavljuje se u dnevnim novinama, a tekst na stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr), na oglasnim pločama gradske uprave, Udruženja obrtnika grada Zagreba i Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Zagreb.
Obavijest o objavi sadrži predmet Javnog natječaja, podatak o tome gdje se tekst Javnog natječaja objavljuje i rok podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.
Zahtjevi se podnose u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja na stranicama Grada.

II. KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora su:
• obrti;
• djelatnosti slobodnih zanimanja;
• mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način.
Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost.

III. POPIS DJELATNOSTI

Tradicijskim se smatraju djelatnosti koje se obavljaju na tradicijski način odnosno uporabom tradicijskih materijala i tehnologije prigodom proizvodnje i popravaka.

Tradicijske djelatnosti su:
NKD 2007 Djelatnost prema NKD 2007 Tradicijska djelatnost
10.11
10.13 prerada i konzerviranje mesa;
proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi mesarska i kobasičarska
10.61 proizvodnja mlinskih proizvoda mlinarska
10.71 proizvodnja kruha, svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača pekarska
13.20 tkanje tekstila tkalačka
13.30

15.11 dovršavanje tekstila i odjevnih predmeta
tj. bojanje tekstila
bojenje kože bojanje predmeta od tekstila i kože
13.91 proizvodnja vunenih i frotirnih vlakana vunovlačarska
13.92 proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće izrada vezova i popluna
13.93 proizvodnja tepiha i sagova ćilimarska
13.94 proizvodnja užadi užarska
13.99 proizvodnja čipki izrada čipki
14.13
95.29 šivanje po mjeri
krpanje i prepravljanje odjeće krojačka
14.13 proizvodnja ostale vanjske odjeće izrada narodnih nošnji
14.14 proizvodnja rublja izrada rublja, steznika i pojasa
14.19 proizvodnja šešira i kapa izrada muških šešira,
izrada ženskih šešira,
izrada kapa
14.20 proizvodnja proizvoda od krzna krznarska
kožuharska
15.12 proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., sedlarskih i remenarskih proizvoda torbarska
remenarska
rukavičarska
15.20
95.23 proizvodnja obuće –
popravak obuće i proizvoda od kože postolarska
opančarska
16.24 proizvodnja bačava bačvarska
16.29 proizvodnja košaračkih i pletarskih predmeta košaračka i pletarska
16.29 proizvodnja ostalih proizvoda od drva izrada vesla
16.29
32.40 proizvodnja ukrasa od drva
proizvodnja igračaka izrada ukrasnih predmeta od drva i igračaka
17.21 proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona kartonažna
18.12 izravno tiskanje na keramici izrada slika na porculanu
18.12 ostalo tiskanje tiskarska
18.14 knjigoveške usluge knjigovežnička
23.12 oblikovanje i obrada ravnog stakla staklobrusačka
23.13 proizvodnja šupljeg stakla staklopuhačka
23.70 rezanje, oblikovanje i obrada kamena klesarska; obrada kamena
23.9 proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda proizvodnja mlinskih kamena
24.5 lijevanje metala ljevačka
lijevanje umjetnina
25.40
33.11 proizvodnja malog oružja
popravak i održavanje vatrenog oružja puškarska
25.50 kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala kovačka
25.62 brušenje i oštrenje metalnih predmeta brusačko-oštračka
25.71 proizvodnja pribora za jelo žličarska
25.72 proizvodnja brava i okova bravarska
25.93 proizvodnja proizvoda od žice žicopletačka
25.99 proizvodnja metalnih predmeta za kućanstvo lončarska
25.99.01 proizvodnja raznih limarskih proizvoda limarska
26.51 proizvodnja vaga izrada vaga
26.52
95.25.01 proizvodnja satova
i popravci satova urarska
27.52.01. proizvodnja neelektričnih aparata za
kućanstvo: peći i kamina pećarsko-keramičarska
30.12 gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca izrada i popravak čamaca
30.99 proizvodnja vozila koje vuku životinje kolarska
32.12
95.25.02 proizvodnja zlatarskih proizvoda
popravak predmeta od zlata zlatarska i popravak predmeta od zlata

32.20

95.29
proizvodnja glazbenih instrumenata

ugađanje klavira izrada duhačkih instrumenata
izrada gudačkih i trzačkih instrumenata,
izrada muzičkih instrumenata s klavijaturom
ugađanje glasovira
32.40 proizvodnja igara i igračaka izrada dječjih igračaka
32.91 proizvodnja četki četkarska
32.99 96.02.01 izrada vlasulja
frizerski salon frizersko-vlasuljarska
frizerska
brijačka
32.99

96.09.01 proizvodnja košara za cvijeće, buketa, vijenaca i sličnih proizvoda
cvjećarsko – aranžerska cvjećarska
32.99 proizvodnja dugmadi, drukera, patentnih zatvarača, nitna, velikih kopči presvlačenje dugmadi
pozamanterijska
32.99 proizvodnja kišobrana kišobranarska
32.99 proizvodnja krojačkih lutaka izrada lutaka
32.99 proizvodnja pera i olovaka svih vrsta izrada nalivpera
32.99 proizvodnja raznovrsnih predmeta izrada fenjera
32.99 proizvodnja sita i rešeta izrada sita
32.99 proizvodnja svijeća i voštanica svijećarska i medarska
32.99 proizvodnja umjetnog cvijeća izrada umjetnog cvijeća
41.20.01
43.31 građenje zgrada
fasadni i štukaturni radovi zidarska
42.21 bušenje izvora vode izrada bunara
43.33.01 postavljanje zidnih ili podnih keramičkih, betonskih ili kamenih pločica keramičarska
43.34 soboslikarski i staklarski radovi soboslikarska
staklarska
43.91.01 izvođenje krovnih konstrukcija tesarska
43.91.02 pokrivanje krovnih konstrukcija krovopokrivačka
74.20 fotografske djelatnosti fotografska
81.22.01 čišćenje dimnjaka i kamina te raznih vrsta peći dimnjačarska
90.03 restauriranje umjetničkih djela restauriranje umjetničkih djela
95.24 popravak i restauriranje namještaja i pokućstva popravak stilskog i drugog namještaja-stolarska
restauriranje namještaja
95.24 tapeciranje namještaja tapetarska

Deficitarnim se smatraju djelatnosti za kojima je na tržištu potražnja veća od ponude. Deficitarne se djelatnosti utvrđuju godišnje, prigodom raspisivanja natječaja za dodjelu potpora prema podacima Vijeća gradskih četvrti o iskazanim potrebama građana za pojedinim djelatnostima na području grada Zagreba i na temelju prijedloga Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Zagreb.

Deficitarne djelatnosti su:
NKD 2007 Naziv djelatnosti Deficitarna djelatnost
45.20.02
45.40.01
Održavanje i popravak motornih vozila
Održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora
automehaničarska
45.20.04 Održavanje i popravak karoserija autolimarska
45.20.05 Prskanje i bojenje motornih vozila autolakirerska
45.20.03 Održavanje i električarski popravci motornih vozila autoelektričarska
45.20.06
Popravci vanjskih i unutarnjih guma te podešavanje i zamjena guma vulkanizerska
33.14 Popravak električne opreme elektromehaničarska
43.21 Elektroinstalacijski radovi elektroinstalaterska
43.22.02 Izvođenje instalacija za grijanje, hlađenje i ventilaciju u građevinama instalaterska za grijanje i klimatizaciju
43.22.01 Izvođenje instalacija za vodu u građevinama vodoinstalaterska
43.22.03 Ugrađivanje plinskih uređaja i izvođenje plinskih instalacija u građevinama plinoinstalaterska, plinoserviserska
95.11 Popravak računala i periferne opreme popravak računala
95.21
95.22 Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt i održavanje
servis kućanskih aparata

95.29 Popravak bicikla popravak bicikla
96.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda kemijska čistionica
96.02.03 Kozmetički saloni kozmetičarska
96.02.02 Pedikerski saloni pedikerska
43.99.01 Armirački radovi armiračka
25.11.01

25.72
33.12 Proizvodnja, održavanje i popravak metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Proizvodnja brava i okova
Popravak strojeva strojobravarska – bravarska
25.62 Strojna obrada metala zavarivačka
26.70.02 Proizvodnja i popravak naočala optičarska
43.33.02 Postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, tapisona, linoleuma podopolagačka, parketarska
56.10.06
56.10.07 Slastičarnice u kojima se pripremaju i uslužuju slastice
Slastičarnice u kojima se priprema i uslužuje sladoled slastičarska
22.23

43.32 Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo (rolete)
Ugradnja stolarije (rolete)
roletarska

Proizvodnim obrtničkim djelatnostima smatraju se proizvodne djelatnosti od gospodarskog značenja za Grad Zagreb.

Proizvodne djelatnosti su:
NKD 2007 Djelatnost prema NKD 2007 Proizvodna djelatnost
10.12 proizvodnja perja i paperja pročišćavanje i prerada perja
10.73 proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine izrada tijesta i kora za pite
10.83 prerada čaja prerada čaja
10.83 proizvodnja biljnih otopina mehanička prerada ljekovitih biljaka
10.84 proizvodnja začina i drugih dodataka proizvodnja začina
13.92 proizvodnja zavjesa, zastora, roleta i sl. izrada zavjesa
13.92 proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće šivanje autopresvlaka
šivanje vreća
13.94 proizvodnja mreža izrada mreža
14.11 proizvodnja kožne odjeće šivanje kožne odjeće
14.19 proizvodnja kravata izrada kravata
14.19 proizvodnja šešira i kapa kitničarska
14.3 proizvodnja pletene i kukičane odjeće strojno i ručno pletenje
16.29 proizvodnja okvira za ogledala i slike izrada okvira i uokvirivanje slika
16.29 proizvodnja ostalih proizvoda od drva drvogalanterijska
drvotokarska
drvorezbarska
izrada drvene ambalaže od otpadnog drveta
17.2 proizvodnja proizvoda od papira i kartona izrada papirnate konfekcije
18.12 ostalo tiskanje sitotisak i svilotisak
20.42 proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata izrada kozmetičkih preparata i mirisnih sredstava
22.19 proizvodnja ostalih proizvoda od gume izrada zaštitnih traka za prozore
22.19
22.29 proizvodnja ostalih proizvoda od gume
proizvodnja ostalih proizvoda od plastike izrada brtvila
22.2 proizvodnja proizvoda od plastike plastičarska
23.19
25.61 obrada stakla
pjeskarenje metala pjeskarska
23.41 proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta lončarsko-keramičarska
25.2 proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda bakrokotlarska
25.5
25.6 kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala: metalurgija praha
obrada i prevlačenje metala, strojna obrada metala tokarska
25.72
95.29
96.09 proizvodnja brava i okova
umnožavanje ključeva
brza izrada ključeva izrada ključeva
25.73 proizvodnja alata alatničarska
25.9 proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala kovinopojasarska
metalopojasarska
metalogalanterijska
25.93 proizvodnja opruga izrada opruga
26.30
43.21 proizvodnja antena za odašiljanje i primanje signala
postavljanje satelitskih tanjura izrada i postavljanje RTV- antena
27.40
23.19
32.99 proizvodnja svjetiljki
proizvodnja staklenih kugli za svjetiljke
proizvodnja sjenila za svjetiljke izrada svjetiljki
sjenila za svjetiljke
29.32 proizvodnja ispušnih cijevi izrada ispušnih cijevi
31
95.24 proizvodnja namještaja
popravak namještaja i pokućstva stolarska
32.12 izrada i popravak predmeta od srebra filigranska
32.13 proizvodnja imitacije nakita proizvodnja imitacije nakita
32.20 proizvodnja glazbenih instrumenata glazbalarska
32.50 proizvodnja ortopedskih i protetičkih naprava izrada ortopedskih pomagala
32.99 proizvodnju raznovrsnih predmeta licitarski, svijećarski
32.99 izrada ukrasa za novogodišnje jelke izrada ukrasa za novogodišnje jelke
32.99
95.29 proizvodnja pera i olovaka
popravak predmeta za osobnu uporabu izrada, popravak i servis pribora za pisanje i graviranje
32.99 proizvodnja predmeta za osobnu upotrebu izrada pušačkog pribora

32.99 proizvodnja predmeta za osobnu upotrebu izrada slamnatih šešira
32.99 proizvodnja zaštitne sigurnosne odjeće izrada zaštitne odjeće
32.99 proizvodnja žigova za datiranje, pečaćenje, ili numeriranje, ručnih naprava za otiskivanje natpisa ili garnitura za ručno otiskivanje graverska
74.10 specijalizirane dizajnerske djelatnosti izrada amblema i aplikacija
96.09.02 pismoslikarske usluge pismoslikarska

IV. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORA

Potpore se odobravaju za:
• nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava),
• uređivanje poslovnog prostora,
• edukaciju,
• promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketing i drugo),
• certifikate kvalitete i znakove kvalitete,
• stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu, a korisniku se odobrava potpora prema kriterijima skupine koja je za njega najpovoljnija.

V. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA

Tradicijske djelatnosti:
• poboljšanje uvjeta rada radionice,
• broj zaposlenih,
• ulaganja u edukaciju zaposlenih,
• edukacija naučnika/stručno osposobljavanje,
• obiteljska tradicija,
• sudjelovanje na sajmovima i sl.,

• certifikati odnosno znakovi kvalitete,
• broj godina poslovanja.

Deficitarne djelatnosti:
• poboljšanje uvjeta rada radionice,
• broj zaposlenih,
• ulaganja u edukaciju zaposlenih,
• edukacija naučnika/stručno osposobljavanje,
• vrsta djelatnosti,
• sudjelovanje na sajmovima i sl.,

• certifikati odnosno znakovi kvalitete,
• broj godina poslovanja.

Proizvodne djelatnosti:
• poboljšanje uvjeta rada radionice,
• broj zaposlenih,
• ulaganja u edukaciju zaposlenih,
• edukacija naučnika/stručno osposobljavanje,
• način izrade proizvoda,
• sudjelovanje na sajmovima i sl.,

• certifikati odnosno znakovi kvalitete,
• broj godina poslovanja.

VI. VISINA POTPORE

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.
Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.
Podnositelji zahtjeva koji imaju rješenje kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta ostvaruju pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna.
Ako se obavlja više djelatnosti potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za onu djelatnost za koju je odobrena.
Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

VII. POSTUPAK ODOBRAVANJA I DODJELE POTPORA

Zahtjev za dodjelu potpore, s pripadajućom dokumentacijom, podnosi se Povjerenstvu za

Uz zahtjev za dodjelu potpora podnositelj zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju:
• program razvoja djelatnosti s prikazom poboljšavanja uvjeta rada,
• dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva s registriranom djelatnošću (rješenje ili izvadak iz obrtnog registra i drugo),
• račune za nabavu opreme, uređivanje poslovnog prostora, edukaciju zaposlenih, promotivne aktivnosti, ishođenje certifikata i uvjerenja iz tekuće kalendarske godine s dokazima o obavljenom plaćanju (bankarski izvadci, izvodi sa žiro-računa i drugo kojim se dokazuje da je obavljeno plaćanje),
• predračune za nabavu opreme, odnosno troškovnik za uređivanje prostora, predračuni za edukaciju zaposlenih, promotivne aktivnosti, ishođenje certifikata i uvjerenja iz tekuće kalendarske godine uz obvezu naknadnog dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju (bankarski izvadci, izvodi sa žiro-računa i drugo kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje),
• potvrdu o educiranju zaposlenika,
• ugovor o naukovanju ili praktičnoj nastavi s isplatnicama,
• ugovor o stručnom osposobljavanju,
• dokaz o sudjelovanju na sajmovima i izložbama te ostalim promidžbenim aktivnostima,
• presliku priznanja na sajmovima i izložbama,
• dokaz o posjedovanju certifikata kvalitete ili znakova,
• dokaz iz kojega je vidljiva obiteljska tradicija,
• rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode o preventivnoj zaštiti obrta kao nematerijalnog kulturnog dobra,
• rješenje Ministarstva kulture o utvrđivanju svojstva nematerijalnog kulturnog dobra,
• dokaz o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta,
• opis proizvodnog postupka s fotografijama,
• prijavu poreza na dohodak odnosno bilanca i račun dobiti i gubitka za obrte koji vode dvojno knjigovodstvo i trgovačka društva za 2014., osim početnika,
• BON – 2 ili SOL – 2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
• jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa – JOPPD obrazac s prilozima za zaposlene,
• potpisanu izjavu vlasnika o zaposlenosti u poslovnom subjektu,
• presliku ugovora o otvaranju žiro-računa ili preslika kartice žiro-računa te dokaz o IBAN transakcijskom računu,
• presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD,
• potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
• potvrdu trgovačkog društva Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1 o nepostojanju duga s osnove komunalnih usluga, zakupa i najma ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja,
• pisanu izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
• skupnu izjavu.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti može se dobiti:

• na web stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr

• u GRADSKOM UREDU ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,
soba 110, 109, 106, 105
tel., 61-01-110, 61-01-109, 61-01-106, 61-01-105

Popunjeni obrazac zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo osobno. U slučaju nepotpunih zahtjeva Gradski ured za gospodarstvo rad i poduzetništvo uputit će pisani poziv za dopunu istog. Podnositelj zahtjeva je dužan dopuniti zahtjev u roku 8 dana od dana primitka pisanog poziva, a ukoliko ga u navedenom roku ne dopuni zahtjev će se smatrati nepotpunim. Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.
Konačnu odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Zagreba, a odobrena se sredstva isplaćuju na poslovni račun.
Grad Zagreb će s korisnikom potpore sklopiti ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.
Korisnik potpore je prilikom sklapanja ugovora dužan dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja u slučaju povrata potpore ukoliko potpora nije namjenski utrošena ili ako potpora ne bude opravdana.

VIII. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA

Odobrene potpore korisnici su dužni utrošiti namjenski te najkasnije u roku od 90 dana od dana njihove uplate na poslovni račun, dostaviti dokaz o namjenskom korištenju. Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Zagreb i drugi davatelji državnih potpora.
Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava.
Ako se utvrdi da korisnik potpore dodijeljena sredstva nije iskoristio namjenski, dužan je vratiti doznačenu potporu u roku 30 dana.

IX. ROK OBJAVE REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u roku od 90 dana od dana zaključenja natječaja.

KLASA: 306-02/15-01/47
URBROJ: 251-09-03-15-4

Podijeli na FB