Javni natječaj za davanje u zakup lokacija – mjesta na javnim površinama za postavljanje kioska na području Grada Zagreba

Javni natječaj za davanje u zakup lokacija – mjesta na javnim površinama za postavljanje kioska na području Grada Zagreba

Javni natječaj za davanje u zakup lokacija – mjesta na javnim površinama za postavljanje kioska na području Grada Zagreba

Podijeli na FB