Javni natječaj-lokacije za božićne blagdane

Javni natječaj-lokacije za božićne blagdane

Javni natječaj za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu lokacije – mjesta na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i ugostiteljske usluge za božićne blagdane

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/001/Javni%20natje%C4%8Daj%20za%20dodjelu%20lokacije%20-%20mjesta%20na%20povr%C5%A1inama%20javne%20namjene%20za%20postavljanje%20pokretnih%20naprava%20za%20prigodnu%20prodaju%20i%20ugostiteljske%20usluge%20za%20bo%C5%BEi%C4%87ne%20blagdane.docx

Podijeli na FB