Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju KK.11.1.1.01 – poziv na dostavu projektnih prijedloga

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju KK.11.1.1.01 – poziv na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzećaulaganjima u digitalnu i zelenu tranzicijuKK.11.1.1.01”. Ovaj poziv se financira iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU” 

 1. Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. 

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta. 

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007) 

 1. Ukupna raspoloživa sredstva – Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020., što se prikazuje u Državnom proračunu RH na izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR). 
 2. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos) – Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 500.000,00 HRK. 
 3. Predviđeni intenziteti potpore
 4. A) Regionalne potpore 
 5. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno važećoj Karti regionalnih potpora RH i Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301- 05/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike. 
 6. Iznos Regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK. 
 7. B) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja 
 8. Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. 
 9. Iznos Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može preći prag od 3.000.000,00 HRK. 
 10. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja odobravat će se samo onom poduzetniku kojemu je odobrena regionalna potpora iz točke A). 
 11. C) Potpore za usavršavanje
 12. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima: 
 13. a) za srednja poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; 
 14. b) za mala i mikro poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova. 2. Iznos Potpore za usavršavanje (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK. 
 15. D) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
 16. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. 
 17. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu. 
 18. E) Potpore male vrijednosti (de minimis)
 19. Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013. 
 20. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova. 
 21. Prihvatljivi prijavitelji jesu MSP-ovi sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. 
 22. Prihvatljive aktivnosti

– Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta. 

– Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta. 

– Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika. 

– Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja. 

– Prateće aktivnosti povezane s projektom. 

 1. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.  

Podijeli na FB