Iskoristite dodatno umanjenje porezne osnovice dohotka kroz poticaje zapošljavanja

Iskoristite dodatno umanjenje porezne osnovice dohotka kroz poticaje zapošljavanja

Svi obrtnici obveznici poreza na dohodak imaju pravo na dodatno umanjenje porezne osnovice prilikom podnošenja godišnje porezne prijave dohotka za svoj obrt, ukoliko su u prethodnom poreznom razdoblju zaposlili radnike s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ta se olakšica može koristiti temeljem poticaja zapošljavanja koji su propisani Zakonom o porezu na dohodak u članku 56.

Tako se utvrđeni dohodak obrtnika po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2015., može dodatno umanjiti za svotu isplaćenih plaća i uplaćene doprinose na plaće novim radnicima, ako su zadovoljeni propisani uvjeti.

Novim radnicima smatraju se radnici s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a zaposlenje je kod poreznog obveznika uslijedilo nakon najmanje jednomjesečne prijave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i trajanja probnog rada ako je ugovoren. Novim radnicima smatraju se i osobe zaposlene nakon odustanka od korištenja prava na mirovinu ili osobe koje se prvi put zapošljavaju, a i osobe zaposlene na određeno vrijeme kao pripravnici, vježbenici, stažisti i slično.

Ako obrtnik tijekom poreznog razdoblja sklopi ugovor o radu s novim radnicima, a u istom poreznom razdoblju raskine ugovor o radu s određenim brojem radnika, dohodak se umanjuje za razliku između obračunanih i isplaćenih plaća novim radnicima i obračunanih plaća koje bi u istom poreznom razdoblju primili radnici s kojima je raskinut ugovor o radu. Kod toga nisu važni razlozi raskida ugovora o radu, pa to mogu biti izvanredni ili redovni otkazi, sporazumni raskid ugovora o radu, odlazak u mirovinu kao i drugi slični razlozi.

Primjer: Obrtnik je 20. travnja 2015. sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s radnicom Maricom Marić, koja je prethodno bila prijavljena na Zavoda za zapošljavanje više od mjesec dana. Bruto plaća i doprinosi na plaću za 7,5 mjeseci od travnja do prosinca 2015. iznose 38.000,00 kn., a koja svota se po načelu blagajne već evidentirala u obrascu KPI kao izdatak u trenutku isplate. Isti obrtnik je 31. listopada 2015. raskinuo ugovor o radu s radnikom Hrvojem Horvat, radi odlaska u mirovinu, kojem bi bila isplaćena bruto plaća i doprinosi na plaću za studeni odnosno za 1 mjesec u svoti od 8.000,00 kn. Dodatno umanjenje porezne osnovice iznosi 30.000,00 Kn.

Razdoblje korištenja olakšice je 12 mjeseci od dana novog zaposlenja, a izuzetno za invalidne nove radnike 3 godine, što znači da se neiskorišteni dio do kraja 2015. može prenositi i iskoristiti u slijedećim poreznim razdobljima.

Dakle obrtnici imaju mogućnost dva puta iskazivati izdatak s osnova plaća i doprinosa na plaću novozaposlenih radnika tijekom 2015. i to kao redoviti izdatak u poslovanju (knjiga primitaka i izdataka) i kod podnošenja godišnje porezne prijave dohotka (Obrazac DOH).

Podijeli na FB