Blog

Svi obrtnici obveznici poreza na dohodak imaju pravo na dodatno umanjenje porezne osnovice prilikom podnošenja godišnje porezne prijave dohotka za svoj obrt, ukoliko su u prethodnom poreznom razdoblju zaposlili radnike s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ta se olakšica može koristiti temeljem poticaja zapošljavanja koji su propisani Zakonom o porezu na dohodak u članku 56.

Tako se utvrđeni dohodak obrtnika po podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2015., može dodatno umanjiti za svotu isplaćenih plaća i uplaćene doprinose na plaće novim radnicima, ako su zadovoljeni propisani uvjeti.

Novim radnicima smatraju se radnici s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a zaposlenje je kod poreznog obveznika uslijedilo nakon najmanje jednomjesečne prijave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i trajanja probnog rada ako je ugovoren. Novim radnicima smatraju se i osobe zaposlene nakon odustanka od korištenja prava na mirovinu ili osobe koje se prvi put zapošljavaju, a i osobe zaposlene na određeno vrijeme kao pripravnici, vježbenici, stažisti i slično.

Ako obrtnik tijekom poreznog razdoblja sklopi ugovor o radu s novim radnicima, a u istom poreznom razdoblju raskine ugovor o radu s određenim brojem radnika, dohodak se umanjuje za razliku između obračunanih i isplaćenih plaća novim radnicima i obračunanih plaća koje bi u istom poreznom razdoblju primili radnici s kojima je raskinut ugovor o radu. Kod toga nisu važni razlozi raskida ugovora o radu, pa to mogu biti izvanredni ili redovni otkazi, sporazumni raskid ugovora o radu, odlazak u mirovinu kao i drugi slični razlozi.

Primjer: Obrtnik je 20. travnja 2015. sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s radnicom Maricom Marić, koja je prethodno bila prijavljena na Zavoda za zapošljavanje više od mjesec dana. Bruto plaća i doprinosi na plaću za 7,5 mjeseci od travnja do prosinca 2015. iznose 38.000,00 kn., a koja svota se po načelu blagajne već evidentirala u obrascu KPI kao izdatak u trenutku isplate. Isti obrtnik je 31. listopada 2015. raskinuo ugovor o radu s radnikom Hrvojem Horvat, radi odlaska u mirovinu, kojem bi bila isplaćena bruto plaća i doprinosi na plaću za studeni odnosno za 1 mjesec u svoti od 8.000,00 kn. Dodatno umanjenje porezne osnovice iznosi 30.000,00 Kn.

Razdoblje korištenja olakšice je 12 mjeseci od dana novog zaposlenja, a izuzetno za invalidne nove radnike 3 godine, što znači da se neiskorišteni dio do kraja 2015. može prenositi i iskoristiti u slijedećim poreznim razdobljima.

Dakle obrtnici imaju mogućnost dva puta iskazivati izdatak s osnova plaća i doprinosa na plaću novozaposlenih radnika tijekom 2015. i to kao redoviti izdatak u poslovanju (knjiga primitaka i izdataka) i kod podnošenja godišnje porezne prijave dohotka (Obrazac DOH).

Podijeli na FB
/ Novosti, Poticaji