Informacija vezana uz organizaciju i sufinanciranje nastupa članova HOK-a na 20 Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017.; 04.-08.04.2017.

Molimo Vas da obratite pozornost na informaciju i materijale u prilogu vezane uz organizaciju sufinanciranog nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na 20. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2017. godine koji će se održati od 04.-08.04.2017. godine.

Kako bi se članovima Hrvatske obrtničke komore pružila prilika kvalitetno prezentirati svoje proizvode i usluge, uz što manje troškova nastupa, sufinanciranje nastupa je u 2017. godini podignuto na razinu 70% sufinanciranja standardno uređenog izložbenog prostora.

Obratite pozornost da je u prilogu prijava nastupa članova HOK-a napravljena posebno od prijave nastupa trgovačkih društava koja nisu članovi HOK-a radi razlike u sufinanciranoj cijeni nastupa.

Molimo Vas da zainteresirani na vrijeme prijave budući je izložbeni prostor HOK-a ograničen.

Podijeli na FB
/ Sajmovi