HTZ je objavila Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2015. godini

HTZ je objavila Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2015. godini

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2015. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:
• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
• razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,
• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu,
• jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
• stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.
Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:
Program 1. Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima:
Događanja na turistički nerazvijenim PPS područjima, i to:
• kulturna/zabavna
• sportska
• eno-gastronomska i ostala događanja (povijesna, tradicijska i dr.).
U smislu ovog Javnog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se:
• područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba,
• sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2015. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:
• najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i dr.),
• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
• najam prostora za održavanje događanja,
• najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
• troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
• honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
• troškove promocije događanja (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje) najviše do 20% ukupno odobrenih troškova potpore,
• usluge zaštitarske službe,
• druge troškove neposredne organizacije događanja, koje HTZ smatra opravdanim.
Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
Nacionalna i regionalna događanja, i to:
• kulturna/zabavna
• sportska
• eno-gastronomska i ostala događanja (povijesna, tradicijska i dr.).
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2015. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:
• najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
• najam prostora za održavanje događanja,
• najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
• troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
• honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
• troškove promocije događanja (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje) najviše do 20% ukupno odobrenih troškova potpore,
• usluge zaštitarske službe,
• druge troškove neposredne organizacije događanja, koje HTZ smatra opravdanim.
Program 3. TOP događanja
Međunarodna TOP događanja koja su motiv za dolazak najmanje 10.000 posjetitelja, od čega najmanje 50% stranih, i to:
• zabavna,
• sportska.
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u 2015. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja i to:
• najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.),
• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
• najam prostora za održavanje događanja,
• najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
• troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
• honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika
• troškove promocije događanja u zemlji i inozemstvu (studijska putovanja stranih novinara, posebne prezentacije i događanja u suradnji s predstavništvima HTZ-a u inozemstvu, medijska promocija i dr.)
• usluge zaštitarske službe,
• druge troškove neposredne organizacije događanja, koje HTZ smatra opravdanim.
Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:
• trgovačka društva,
• obrti,
• zadruge,
• nacionalni sportski savezi,
• javne ustanove,
• ustanove u kulturi,
• umjetničke organizacije,
• jedinice lokalne i regionalne samouprave,
• turističke zajednice.
Događanje može kandidirati samo jedan suorganizator događanja. Ako više (su)organizatora kandidira isto događanje, potporu može dobiti samo jedan organizator. HTZ-a može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja. Svi ostali detalji dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva turizma https://www.mint.hr/default.aspx?id=7937

Podijeli na FB