Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije. Rok za podnošenje ponuda u sklopu Natječaja je 29. svibnja 2015.

• Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije za:

1. suproizvodnju
¬ toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija) te
¬ toplinske i električne energije (kogeneracija)

2. proizvodnju
¬ električne energije,
¬ toplinske/rashladne energije i
¬ čvrstih biogoriva.

Predmet Natječaja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim kućama i višestambenim zgradama.

• Korisnici sredstava

1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
2. javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna,
3. ostale pravne osobe koje vode profitno računovodstvo (kao obveznici poreza na dobit ili na dohodak);

Više informacija o natječaju možete preuzeti sa stranice Fonda za energetsku učinkovitost, odnosno slijedom na link: https://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/EnU9%202015.pdf

Podijeli na FB
/ Novosti, Poticaji