FINANCIJSKI INSTRUMENTI – ZAJMOVI I JAMSTVA

 • FINANCIJSKI INSTRUMENTI – ZAJMOVI I JAMSTVA

 

ESIF zajmovi:

INVESTICIJE OBRTNA SREDSTVA
 1. ESIF mikro zajam
 1. ESIF mikro zajam
 1. ESIF mali zajam
 
 1. Mikro zajam za ruralni razvoj
 
 1. Mali zajam za ruralni razvoj
 
 • ESIF Mikro investicijski zajam

 

Ciljana skupina

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt – ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos – od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa – 0,5% – 1,5%

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2017/10/Program-ESIF-mikro-investicijski-zajmovi.pdf

 • ESIF Mali zajam

 

Ciljana skupina

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt – ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos – od 25.000,01 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa – 0,5% – 1,5%

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine

Rok otplate do 10 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2017/10/Program-ESIF-mali-zajmovi.pdf

 • Mikro zajam za ruralni razvoj

 

Ciljana skupina

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Iznos – od 5.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja, 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci

Rok otplate do 5 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2018/09/Financijski-instrument-Mikro-i-mali-zajmovi-za-ruralni-razvoj.pdf

 • Mali zajam za ruralni razvoj

 

Ciljana skupina

Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Iznos – od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR

Kamatna stopa – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja, 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci

Rok otplate do 10 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2018/09/Financijski-instrument-Mikro-i-mali-zajmovi-za-ruralni-razvoj.pdf

 1. ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

Ciljana skupina

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt

Iznos – od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa – 1,5% – 3,5%

Poček – do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine

Rok otplate do 3 godina uključujući poček

Instrumenti osiguranja – Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika

Potpora – De minimis

Namjena            

 • Obrtna sredstva – do 100% iznosa zajma

Cjeloviti program: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2017/10/Program-ESIF-mikro-zajmovi-za-obrtna-sredstva.pdf

 

JAMSTVA:

Jamstva HAMAG-BICRO-a vrhunski su instrument osiguranja poduzetničke investicije. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR. Omogućuju ostvarenje investicija u malom gospodarstvu koje ne bi bile moguće bez pomoći HAMAG-BICRO-a.

HAMAG-BICRO prije odobrenja jamstva vrši provjeru statusno financijske dokumentacije i provjerava ekonomsku opravdanost projekta poduzetnika.

Poduzetnik koji traži kreditna sredstva, a nedostaje mu instrumenata osiguranja preko kreditora dostavlja Odluku o odobrenju kredita, zahtjev za jamstvo i propisanu dokumentaciju. Nakon dostavljanja dokumentacije financijski analitičari HAMAG-BICRO-a počinju obradu zahtjeva za jamstvom.

Novi poduzetnici imaju mogućnost prijave za Pismo namjere za izdavanjem jamstva HAMAG-BICRO-a.

Sve o jamstvima: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-jamstva/

 

 1. BESPOVRATNA SREDSTVA (NATJEČAJI)

 

 

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2
Vrsta natječaja Poziv na dostavu projektnih prijava
Tema/sektor Poduzetništvo, internacionalizacija
Trajanje natječaja (dva vremenska roka) Od 24.08.2018. – Do 29.06.2020.
Iznosi sredstava 134.000.000,00 HRK
Prihvatljivi prijavitelji Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Predmet/svrha Povećanje sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Prihvatljive aktivnosti Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

–          nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% posto stranih izlagača u ukupnom broju izlagača ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja,

–          istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,

–          informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro, malim i srednjim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim

potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

–          za mikro i malo poduzeće 85 %

–          za srednje poduzeće 65 %.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

 

Certifikacijom proizvoda do tržišta, KK.03.2.1.12
Vrsta natječaja Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Tema/sektor Poduzetništvo, certifikati
Trajanje natječaja (dva vremenska roka) Od 18.6.2018. – Do 29.6.2020.
Iznosi sredstava 30.000.000,00 HRK
Prihvatljivi prijavitelji Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Predmet/svrha Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljive aktivnosti Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi

1.000.000,00 kuna.

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

–          za mikro i malo poduzeće 85 %

–          za srednje poduzeće 65 %.

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=4486a535-94ba-4ee0-86c5-13aff638806a

 

 

 

Podijeli na FB
/ Novosti, Poticaji