Uslijed novonastale situacije i posljedica uzrokovanih posebnim okolnostima uvjetovanih koronavirusom COVID – 19 Vlada RH donijela je paket gospodarskih mjera koje se odnose na zadržavanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima stoga je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na danas održanoj sjednici revidiralo je postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja te usvojilo nove mjere.

Nova mjera – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19)

Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta odnosi se na poslodavce pogođene učincima koronavirusa COVID 19 u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, na radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i na druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Visina subvencije:

 • znos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Razdoblje i trajanje potpore je od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca.

Zahtjev za korištenje mjere, uz detaljne informacije, biti će moguće podnijeti od ponedjeljka 23. ožujka 2020. preko internetske stranice: www.hzz.hr ili osobno u svim područnim službama/ uredima HZZ-a.

Također, Upravno vijeće je donijelo odluku o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini i to:

 • Potpore za zapošljavanje
 • Potpore za usavršavanje
 • Potpore za samozapošljavanje
 • Obrazovanje i osposobljavanje i
 • Javni rad.

Naglašavamo da se nastavlja provedba mjera Potpore za očuvanje radnih mjesta:

 • Potpora za skraćivanje radnog vremena
 • Potpora za obrazovanje radnika
 • Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Odluka o mjerama stupa na snagu 20. ožujka 2020. godine.

Napominjemo da se svi zaprimljeni zahtjevi za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja do dana stupanja na snagu i primjene Odluke nastavljaju obrađivati sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini.

Za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uvjetovanih koronavirusom COVID – 19, svi postupci vezani za kontrolu ugovora po mjerama aktivne politike zapošljavanja kao i postupci pokretanja prisilne naplate potraživanja bit će privremeno obustavljeni, izuzev onih slučajeva u kojima prijeti nastupanje zastare naplate potraživanja.

Želimo istaknuti kako Hrvatski zavod za zapošljavanje ne planira zatvaranje područnih ureda, no kako bismo ograničili širenje infekcije koronavirusom upućujemo korisnike usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da naše službe i urede posjećuju samo u slučaju nužde te da koriste druge prikladne kanale za komunikaciju i poslovanje sa Zavodom kao što su e-pošta, telefon i portal BurzaRada. Zavod također preporuča da se konzultacije obavljaju telefonom ili mailom te su korisnici obavješteni o odgodi odnosno načinu na koji mogu izvršiti navedenu aktivnost. Reorganiziran je rad savjetnika kako bi se poslodavcima pružila puna podrška te prijeko potrebne informacije o mjerama i aktivnostima koje su im dostupne od strane HZZ-a u ovoj izvanrednoj situaciji.

Sve informacije možete pronaći na ovom linku.