Adventski sajam u Matici hrvatskih obrtnika

Obrtnička komora Zagreb i ove godine organizira Adventski sajam koji će se održati u Matici hrvatskih obrtnika, Zagreb, Ilica 49 od 10. do 31. prosinca 2014. godine.

Cijena nastupa na ovome Sajmu je:

– 300,00 kuna za jedan stol dimenzija 135×80 cm.

Zainteresirani za nastup na ovome Sajmu moraju imati registriranu djelatnost, a prednost će imati obrti koji proizvode prigodne proizvode iz vlastite radionice, te čiji su proizvodi tradicijski odnosno umjetnički.

Dužnici prema komorskom uredu (za komorski doprinos u paušalnom iznosu, komorski doprinos iz dohotka, za sajmove, katalog i sl.) nemaju pravo nastupati dok ne podmire svoje obveze.

Odabir izlagača na temelju prijava, kao i raspored stolova, izvršit će Obrtnička komora Zagreb.

Prijavu za nastup na Adventskom sajmu u Matici hrvatskih obrtnika, Zagreb, Ilica 49, zaprimaju se najkasnije do 5.12.2014. godine u Obrtničku komoru Zagreb, Ilica 49, 10000 Zagreb, putem faxa: 48 06 540 ili e-maila: vjekoslava.mihajlovic@okz.hr

Kontakt osoba je Vjekoslava Mihajlović, telefon broj: 01/48 06 547.

Podijeli na FB
/ Sajmovi