82. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2015.; 09. – 15.05.2015.

82. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2015.; 09. – 15.05.2015.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 30% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 82. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2015., koji će se održati od 09. do 15. svibnja 2015. godine.
Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.
Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, poljoprivredni proizvodi, ambalaža za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku industriju, proizvodi gumarske industrije, poljoprivredna mehanizacija i rezervni dijelovi, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnja; građevinarstvo, strojevi i oprema za obradu metala, obrada metala i proizvodnja proizvoda od metala, obrada drva, prerada plastičnih masa i proizvodi od plastike, elektronika i energetika, obnovljivi izvori energije, kolektivni nastupi zemalja…
U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2014. godine te informacije i uvijete nastupa u 2015. godini, a Vas molimo da informaciju i prijavne materijale dostavite obrtnicima/poduzetnicima na Vašem području:
Broj izlagača 2014. godine: 780 direktnih izlagača, preko 100 indirektnih izlagača,
Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 49.000 m2,
Broj država učesnica u 2014. godini: 25 direktnih izložbi država, 35 dodatnih država sa izlagačima-pojedincima,
Ukupan broj posjetitelja u 2014. godini: preko 91.000 posjetitelja, od čega 73.230 profesionalni posjetitelja (obrt, tvrtka),
Medijsko praćenje sajma: akreditiranih 752 novinara.
Naziv sajma: 82. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2015., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija; www.sajam.net
Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, za članove HOK-a glasi 174,50 EUR/m2.
Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi HOK-a iznosi 249,00 EUR/m2.
Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.
Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».
Svaki izlagač priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Novi Sad – Zagreb i postavu na štandu, znači kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.
Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Novom Sadu.
Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:
1) prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
2) podatke o robi koja se šalje na sajam,
3) izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA: 30. 03. 2015. ili do popune izložbenog prostora
Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610..

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.
Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.
Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650 Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr i hok@hok.hr .

Podijeli na FB