23. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2018., 23. do 25. veljače 2018. godine

23. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2018., 23. do 25. veljače 2018. godine

Koristimo prigodu da Vas podsjetimo da su u tijeku pripreme za 23. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2018., koji će se od 23. do 25. veljače 2018. godine održati u Virovitici.

Radi se o sajmu koji je Hrvatska obrtnička komora uvrstila u Plan međunarodnih i regionalnih sajmova za 2018. kao regionalni sajam u Hrvatskoj.

Informacije vezane uz spomenute sajmove, zajedno sa uputama za prijavu nastupa, dostavljena je svim područnim obrtničkim komorama od strane Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije kao suorganizatora sajma VIROEXPO 2018.

Molimo Vas da primljene informacije proslijedite članstvu, kako bi svi obrtnici imali prigodu na vrijeme prijaviti nastup sukladno terminima i uvjetima prijave nastupa.

Za dodatne informacije obrtnici se mogu javiti bilo u Obrtničku komoru Virovitičko-podravske županije, kontakt osoba- g. Božidar Jeremić, tajnik Komore, Pavla Radića 3, 33000 Virovitica,, Telefon: 033/ 721 258, Telefaks: 033/726 028, Web: http://www.okvpz.hr , e-Mail: ok.vpz@hok.hr

ili direktno obratiti sajmu na kontakte:

Viroexpo d.o.o., Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, Telefon: 033/638 141, telefaks: 033/722 465, e-mail: info@viroexpo.hr i Web: www.viroexpo.hr

Podijeli na FB