22. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2019.

22. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2019.

PREDMET: Informacija o organizaciji i sufinanciranju nastupa članova Hrvatske obrtničke komore na 22. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2019.; 9. 13.04.2019.

Poštovani,

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 22. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2019., koji će se održati od 09. do 13. travnja 2019. godine.

Radi se o važnom proljetnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od preko 860 izlagača iz 27 država Svijeta, predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga koje obrtnici i poduzetnici nude na tržišti ne samo Bosne i Hercegovine, već ih na sajmu prezentiraju i posjetiteljima iz 40-tak država Svijeta, kojih se očekuje preko 40.000.

Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, , komunalna oprema, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tekstilna i kožna galanterija, kolektivni nastupi zemalja…

Ovogodišnja zemlja-partner sajma u Mostaru je Narodna Republika Kina, što će svakako pridonijeti internacionalnoj posjeti poslovnih ljudi i inozemnih tvrtki sajmu u Mostaru.

U nastavku dopisa dostavljamo Vam osnovne informacije, a u privitku i prijavu te uvjete nastupa na sajmu.

Broj izlagača 2018. godine: preko 800 izlagača

Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2

Broj država učesnica u 2017. godini: 27

Ukupan broj posjetitelja u 2017. godini: oko 40.000 posjetitelja

Medijsko praćenje sajma: preko 300 akreditiranih novinara

Aktualne informacije vezane uz sajamsku izložbu u 2019. godini:

Naziv sajma: 22. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2019

Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 09. – 13.04.2019.; 10,30 – 18,30 sati

Adresa sajma: Rodoč bb/Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Internet stranice sajma: www.mostarski-sajam.com , www.mostar-fair.com

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, sve potrebne informacije, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 78,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 97,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 156,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 195,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

  1. prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
  2. podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
  3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 27. 02. 2019. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

 

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Iskoristite priliku i prezentirajte svoje proizvode i usluge na ovome važnom sajmu u Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore !

Podijeli na FB