13.04.2017. – Vlada usvojila Prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

13.04.2017. – Vlada usvojila Prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Na svojoj sjednici od 13. travnja 2017. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Ovim se Prijedlogom omogućuje građanima do 45 godina starosti koji u vlasništvu nemaju stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koju prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja da po povoljnijim uvjetima riješe svoje stambeno pitanje.

Njima će Država prve četiri godine plaćati 1/2 iznosa ukupnog obroka kredita i to unaprijed za tekuću kalendarsku godinu. Sredstva uplaćuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama kreditnoj instituciji. Otplata se može produžiti za godinu dana zbog utvrđenog invaliditeta, a dvije godine za svako živorođeno odnosno posvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Subvencije se odnose na kupnju kuće odnosno stana do 100.000 eura po cijeni do najviše 1.500,00 eura po m2.

Efektivna kamatna stopa ne može biti veća od 3,75% godišnje, te po proteku prve četiri godine otplate kredita, a najmanje dvije godine, ne može biti viša od 10% od kamatne stope određene za prve četiri godine otplate. Ugovor o subvencioniranju kredita u ime Republike Hrvatske zaključuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Subvencioniranju se krediti za čije je dobivanje zahtjev podnesen nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, a subvencija se može dobiti za kupnju novog ili rabljenog zakonito izgrađenog stana odnosno kuće te za gradnju kuće.

Zahtjev za subvencioniranjem kredita moći će se podnositi nakon što Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavi javni poziv u Narodnim novinama, a to će se učiniti nakon što Prijedlog Zakona prođe proceduru usvajanja i stupi na snagu.

Za provedbu ovog Zakona u državnom proračunu za 2017. na kontu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama osigurano je 17,5 milijuna kuna. U državnom proračunu bit će osigurana sredstva za izvršenje ugovornih obveza do i nakon prestanka važenja Zakona, 30. rujna 2021., sve sukladno obvezama iz ugovora.

Vlada je prihvatila predloženo zakonsko rješenje kao jednu od mjera smanjenja iseljavanja mladih obitelji u druge države članice Europske unije iz ekonomskih razloga, koji se na taj korak odlučuju dijelom i zbog stjecanja financijskih sredstava za rješavanje svog stambenog statusa. U Hrvatskoj je sve manji broj živorođene djece a primjetan je i mali broj djece u obiteljima, dijelom zbog nedostatka stambenog prostora, odnosno visokih cijena stambenih kredita. Stariji dijelovi naselja se ne obnavljaju što dovodi do njihovog polaganog propadanja jer je za kuće ili stanove koji nisu novi, osim kredita za kupnju nekretnine, potrebno uložiti i sredstva za obnovu i adaptaciju prostora. Na taj način središta gradova ostaju nenaseljena i polako ali sustavno propadaju. Za pomoć pri rješavanju ovih problema te za poticanje ostvarenja prihvatljivijih stambenih kredita od kreditnih institucija nedostaje važeća zakonska regulativa kojom bi se omogućila financijska pomoć, te lakše i sigurnije rješavanje stambenog statusa.
Pruzeto sa: www. min. graditeljstva

Podijeli na FB