1. Otvoreno obrtničko natjecanje florista – „Zlatni cvijet“

1. Otvoreno obrtničko natjecanje florista – „Zlatni cvijet“

Ovim putem Vas obavještavamo da će se 27. travnja 2017. godine na 2. Zagrebačkom obrtničkom sajmu koji se održava na Zagrebačkom velesajmu, održavati 1. Otvoreno obrtničko natjecanje florista „Zlatni cvijet“.

Pravo natjecanja imaju svi članovi Hrvatske obrtničke komore.
Organizator natjecanja je Obrtnička komora Zagreb i Ceh cvjećara Obrtničke komore Zagreb.

PROGRAM NATJECANJA

Natjecanje će se održati na Zagrebačkom velesajmu, Avenija Dubrovnik 15, paviljon 8a.
27. travanj 2017. (četvrtak)
08:00 – 09:00 dolazak natjecatelja, unos materijala i vrijeme za predpripremu
09:00 – 09:15 sastanak natjecatelja , asistenata, sudaca i organizatora
vrijeme za pripremu
10:00 – 11:30 1. zadatak – FANTAZIJA
vrijeme za pripremu
12:00 – 12:45 2. zadatak – ARANŽIRANJE STOLA ZA DVOJE
12:45 – 13:45 PAUZA
vrijeme za pripremu
13:45 – 14:45 3. zadatak – VJENČANI STRUČAK
15:00 – 15:40 4. zadatak – TEMA IZNENAĐENJA
vrijeme za pripremu
16:10 – 16:50 5. zadatak – SLOBODAN STIL STRUČKA

• PREZENTACIJA SPONZORA
• ZBRAJANJE BODOVA I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA
Sveukupni pobjednik Zlatnog cvijeta 2017. je onaj natjecatelj koji ima najviše osvojenih bodova u svim kategorijama.
Stručni ocjenivački sud čine tri člana, eminentna imena hrvatske floristike i europski licencirani suci sa licencom od FLORINT-a (Europskog profesionalnih florista), a imenuje ih Organizacijski odbor.
Radove će se moći razgledati tijekom trajanja sajma.
Podrazumjeva se da su natjecatelji samom prijavom pristali na to da se njihovi radovi slikaju, snimaju i sl. Sva prava na nastale slike i ostale medijske podatke pratit će međunarodna medijska pravila. Publicitet od strane natjecatelja ili njegovog obrta kao niti cvijeća i njihovih radova do završetka natjecanja nije dozvoljen.

PROPOZICIJE NATJECANJA
NATJECATELJSKE DISCIPLINE:
1. Fantazija ( slobodna tema )
2. Aranžiranje stola za dvoje ( zadana tema )
3. Vjenčani buket
4. Tema inenađenja
5. Slobodan stil stručka

1. zadatak – FANTAZIJA

Naziv Legenda o Gričkoj vještici
Vrijeme rada 90 minuta
Opis „U dubokoj noći crni oblaci. Munje sijevaju po gričkim krovovima i kaptolskim kulama. Tutnje gromovi crnim nebom, zemlja se trese…“
Zahtjev Dočarati mističnost , tajanstvenost i romantične motive Gornjeg grada
Oblik/veličina Oblik slobodan,aranžman ne bi smio biti veći od 100x100cm i viši od 200cm

Tehnika Slobodna

Priprema Pomoćni materijal može se prirediti prije natjecanja, a u zadanom vremenu natjecatelj uređuje cvijećem i zelenilom po vlastitom izboru.
Materijali Natjecatelj sam osigurava cvijeće, pomoćne materijale i ostala zamišljena pomagala ( predmete, suvenire, posude i sl. ) potrebna za izradu.

2. zadatak – ARANŽIRANJE STOLA ZA DVOJE

Naziv Zagrebački fruhstuk na Dolcu
Vrijeme rada 45 minuta
Opis Svaki pravi fruhstuk sastoji se od sira, vrhnja, jajca i špeka kojeg obično na Dolac donese Barica sa cekerom
Zahtjev Aranžman bi trebao biti složen tako da dvoje ljudi mogu ugodno uživati u fruhstuku
Oblik/ veličina Oblik slobodan, aranžman ne bi smio biti veći od 100x100cm i viši od 200cm
Tehnika Slobodna
Priprema Pomoćni materijal može se prirediti prije natjecanja, a u zadanom vremenu natjecatelj uređuje cvijećem i zelenilom po vlastitom izboru.
Materijali Organizator osigurava cvijeće i potrebni materijal. Stol i ostala pomagala ( predmeti, tanjuri, čaše i sl. ) natjecatelj donosi po vlastitom izboru.

3. Zadatak – VJENČANI STRUČAK

Naziv Vjenčani stručak
Vrijeme rada 60 minuta
Opis Originalna i kreativna rješenja nemaju granica
Zahtjev Iskoristite svoju maštu no, ne zaboravite da je riječ o vjenčanom stručku
Oblik/ veličina Slobodan
Tehnika Slobodna
Priprema Pomoćni materijal može se prirediti prije natjecanja, a u zadanom vremenu natjecatelj uređuje cvijećem i zelenilom po vlastitom izboru.
Materijali Natjecatelj sam osigurava cvijeće, pomoćne materijale i ostala zamišljena pomagala potrebna za izradu.

4. Zadatak – TEMA IZNENAĐENJA

Naziv Tko pjeva zlo ne misli
Vrijeme rada 40 minuta
Opis Detalji će biti iznešeni netom prije početka zadatka
Zahtjev Natjecatelj mora iskoristiti 2/3 materijela koji dobije
Oblik/veličina Slobodna
Tehnika Slobodna
Priprema Nema pripreme
Materijali Organizator osigurava cvijeće i sav potreban materjal.

5. zadatak – SLOBODAN STIL STRUČKA

Naziv Manduševac
Vrijeme rada 40 minuta
Opis „K`o legenda priča stara bila jednom Manda bajna, grabila je iz bunara, a voda je bila sjajna“
Zahtjev Natjecatelj mora iskoristiti 2/3 materijala
Oblik/veličina Slobodan
Tehnika Slobodna. Stručni sud pri ocjenjivanju rada poklanja naročitu pažnju na: čvrstoću vezanja, čistoću rada i omjer između stručka i cvjetnih stapki.
Priprema Pomoćni materijal može se prirediti prije natjecanja, a u zadanom vremenu natjecatelj uređuje cvijećem i zelenilom po vlastitom izboru.
Materijai Organizator osigurava cvijeće, potrebni materijal i posudu za izlaganje buketa. Organizator osigurava postament bijele boje.

Ocjenjivanje izložaka

Pravila
Natječe se po pravilima koja je utvrdila Generalna skupština FLORINT-a (Europsko udruženje profesionalnih florista) i koja se nalaze pod Opća pravila za Europska natjecanja.

Način ocjenjivanja
Radovi se ocjenjuju prema međunarodnom takozvanom 100 bodovnom sistemu, utvrđenom od strane FLORINT-a.

Najveća ocjena za jedan rad, jednu temu je 100 bodova ( 100% ). Svaki član sudačkog odbora može dati maksimum od 100 bodova po pojedinoj temi. Za svaku temu zbrajaju se bodovi koji su dodijelili suci, te se ukupan broj bodova po pojedinoj temi dijeli s brojem sudaca. Najveći mogući bodovni saldo za 5 zadanih tema je 500 bodova,


Način bodovanja
I. IDEJA 20 bodova
o originalnost, kreativnost/posebnost
o interpretacija zadane teme/zadatka
o izbor materijala/dizajn s odabranim materijalom
o iskorištenost zadanog vremena za pojedinu temu
II. BOJE 20 bodova
o sklad/dominacija korištenih boja
o izraz ideje u bojama
o kompozicija boja (kontrast, sklad, vrijednost boja…)
o razmještaj boja
III. KOMPOZICIJA 30 bodova
o opći dojam (oblik, forma, proporcije, vizualna ravnoteža)
o stil
o izbor, dominacija i korištenje materijala (oblik, sastav, struktura, kontrast, ritam, linije, volumen, smjer)
o uvažavanje materijal
IV. TEHNIKA 30 bodova
o Urednost
o Prikladnost korištene tehnike
o Postojanost
o Fizička ravnoteža
o Mogućnost korištenja vode
o Tehnička težina rada

Procedura ocjenjivanja
Ocjenjivanje je otvorenog tipa (suci imaju pravo promatrati natjecatelje za vrijeme rada). Svaki pojedini rad ocjenjivat će se nezavisno od strane svakog pojedinog suca (naknadna diskusija među sucima je dozvoljena, preinake nikada isforsirane, cilj je ujednačenost). Tehnika izrade biti će ocjenjena istovremeno, zajednički od strane svih sudaca, međutim bodovi se od svakog suca za tehniku mogu razlikovati. Ocjene će biti prezentirane na listi s brojem svakog natjecatelja tj. za svaki rad posebna lista. Liste priprema organizator. Čim pojedini sudac završi ocjenjivanje, zbroji ukupne bodove, potpisuje listu te je uručuje predsjedniku Sudačkog odbora.

Nakon završetka izrade natjecateljskih izložaka isti će ostati u dvorani i biti će izloženi, kako bi ih posjetitelji mogli razgledati.


ZAJEDNIČKE OSNOVE – PRAVILA NATJECANJA
Svakom natjecatelju može pomagati osobni asistent ili tim, ukoliko treba postaviti tehničku konstrukciju pri postavljanju težih predmeta. Asistent može pomagati u pripremi natjecanja. Dozvoljeno je dvije trećine cvijeća pripremiti prije početka natjecanja (formiranje veličine, stavljanje na žicu, omatanje i sl.). Preostala jedna trećina cvijeća i zelenila, te sama izrada spada u regularni dio natjecanja. Sve potrebne posude, kutije i sl. pomagala za rad i čuvanje cvijeća natjecatelj sam osigurava – osim ako drugačije nije naznačeno od strane organizatora.

Najkasnije pet minuta prije početka natjecanja, asistenti moraju napustiti prostor i tijekom natjecanja nije dozvoljen nikakav kontakt s natjecateljem.

27. travnja 2017. u 9,00 sati održati će se susret natjecatelja, asistenata i organizatora, te izvlačenje natjecateljskih mjesta (brojeva) nakon čega natjecatelji mogu početi sa pripremama za natjecanje.

Organizator osigurava prostor od minimalno 5m2 (tlocrtno) i visine cca. 2,5m. Unutar definiranog prostora treba postaviti svih pet zadanih tema, da bi kreativnost pojedinca došla maksimalno do izražaja.
Svi postamenti (kubusi) koje osigurava organizator, su istih dimenzija (85x45x45) za sve natjecatelje i moraju ostati u nepromijenjenom obliku (ne smiju se bojati i sl.) prilikom korištenja za izlaganje radova.
Svakom natjecatelju biti će dostupna utičnica na 220 V.
Dovoz svih potrebnih materijala i konstrukcija omogućen je dolaskom vozila na parkiralište 26.04.2017. od 16,00-18,00 sati, te 27.04.2017. od 8,00- 9,00 sati, gdje će biti osiguran parkirni prostor za istovar istih.
Natpisi firma i sponzora stavljaju se na kraju natjecanja i ne smiju biti veći od A4 formata. Sve ostale natpise osigurava organizator. Natjecatelj je dužan na kraju natjecanja pospremiti prostor i ukloniti otpatke.

Ukoliko je natjecatelju potrebno još nešto osigurati, a da nije navedeno u dopisu, dužan je na vrijeme kontaktirati i obavijestiti organizatora

SMJEŠTAJ I TROŠKOVI

Troškove smještaja za natjecatelja i jednog asistenta (osim za članove Obrtničke komore Zagreb) pokriva organizator.

NAPOMENA:
Broj natjecatelja je ograničen te je stoga iznimno važno da se natjecatelji prijave do zakazanog roka prijave.
U slučaju prevelikog broja natjecatelja organizator zadržava pravo selekcije prijavljenih natjecatelja, prvenstveno po ključu datuma dostavljene (zaprimljene) prijava za natjecanje.

Zainteresirani natjecatelji moraju se javiti u Obrničku komoru Zagreb u Odjel za organizaciju rada cehova, te dostaviti ispunjenu prijavnicu u prilogu, najkasnije do 6.travnja 2017. putem telefaksa: 4846-615, ili putem e- maila: okz@okz.hr, ili poštom na adresu Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49,10000 Zagreb uz naznaku „ Za natjecanje florista Zlatni cvijet“.
Krajnji rok za odustanak od sudjelovanja je 22.travnja 2017.
Molimo predstavnike Područnih obrtničkih komora i Udruženja obrtnika da maksimalno animiraju svoje članove, prvenstveno cvjećare, ali i druge zainteresirane za sudjelovanje na ovoj manifestaciji dali kao natjecatelji ili sudionici (gledatelji). Za sve ostale promatrače po povoljnijim cijenama može se osigurati hotelski smještaj na istoj lokaciji sa natjecateljima.

Svim natjecateljima želimo uspješan nastup!

Podijeli na FB